Mesafeli Satış Sözleşmesi

Satış Bilgileri

Tarih : ........

Alıcı : ........

Satıcı : ........

Ürün Açıklama : ........

Adet : ........

Siparişiniz onay sonrasında satıcıya kargolanması için bilgilendirilecektir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI

Adı-soyadı : ........

Adresi : ........

SATICI

Adı-soyadı : ........

Adresi : ........

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı ........ FİRMA UMVANI ........ ile akdetmiş oldukları m3decorium.com Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ: ........

Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Türü: ........

Ürün Açıklaması: ........

Adedi: ........

Satış Fiyatı (KDV dâhil) : ........

Kargo Ücreti: ........

Satıcı Kargo Notu: ........

Ödeme şekli: ........

Teslimat Adresi: ........

Teslim Edilecek Kişi: ........

Fatura Adresi: ........ İZMİR Tel: ........ Tc.Kimlik No: ........

İlan Detay: ........

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan M3 Decorium 'un hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer..

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

ALICI; cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde; fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen malların (altın vb.) satışına ilişkin sözleşmelerde; tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ........ tarihinde düzenlenmiştir.